la urna o l'urna? 

Gramàtica

El mot urna és femení i comença amb una u tònica (és a dir, ur- és la síl·laba tònica del mot). En aquest cas, cal apostrofar l’article femení que l’acompanya: l’urna.

Podeu trobar més informació sobre l’apostrofació al CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS