balanceig? 

Altres

Els diccionaris catalans no recullen cap significat de balanceig o de balancejar que no sigui el del moviment alternatiu a un costat i l’altre. En anglès, en canvi, la forma balance (tant si és nom com verb) fa referència principalment a la idea d’equilibri. Cal anar alerta, doncs, amb aquest fals amic, és a dir, amb aquesta paraula que en anglès té un significat que no té en català, per tal de no fer-ne un ús incorrecte. D’acord amb el que s’ha dit, la frase «La composició del grup de treball és paritària (PDI/PAS) i amb un balanceig del gènere i l’antiguitat», en què segurament es vol dir que hi ha un repartiment equilibrat pel que fa al sexe i l’antiguitat dels membres del grup de treball, sembla que seria preferible evitar l’ús de balanceig i usar alguna fórmula alternativa, com ara distribució equilibrada, representació equilibrada, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS