cap 

Gramàtica

D’acord amb la Gramàtica del català contemporani (vol. 2, S.8.2.3.4), de Joan Solà et al., de l’editorial Empúries, “els indefinits cap, ningú i res queden legitimats en un context que expressi una modalitat no afirmativa; és a dir, quan queden a l’abast d’un operador negatiu, interrogatiu, condicional o dubitatiu”.

Entenem que la frase “...en què s’intenta evitar l’exclusió de cap dels metabòlits” no és correcta, perquè aquest cap no compleix els requisits (tot i formar part d’un SP que depèn d’un substantiu amb un valor semàntic negatiu —exclusió). Així doncs, us proposaríem de canviar cap per qualsevol: “...en què s’intenta evitar l’exclusió de qualsevol dels metabòlits”.

Context

Només es podria parlar de metabolòmica quan s’estudien tots els metabòlics d’una entitat orgànica, en què s’intenta evitar l’exclusió de cap metabòlit.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS