deunidó? 

Gramàtica

La grafia d’aquestes expressions fixades es pot trobar generalment dins les entrades dels diccionaris si cerquem el mot clau (el més rellevant de l’expressió), en aquest cas déu. En el DIEC, per exemple, dins l’entrada déu, trobem la subentrada següent:

[LC] Déu li’n do! [o Déu n’hi do!] Expressió emprada per a manifestar la conformació, la suficiència, etc. 

Per tant, la grafia correcta és Déu n’hi do. Si l’expressió s’hagués fusionat gràficament, aleshores tindria una entrada pròpia en el diccionari, com a passa amb allioli, abans-d’ahir, enlaire, etc.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS