ontogenètic? 

Altres

L’adjectiu ontogenètic -a deriva del substantiu ontogènesi, tal com preveu el criteri de sobre els derivats en -gen i -gènic (i -genètic), que podeu consultar a la fitxa 2361 del Sens Dubte o directament a La finestra neològica, tal com s’explica en la nota final:

«Cal tenir en compte, finalment, que encara que en català també hi ha adjectius acabats en -genètic -genètica, la majoria són formacions vinculades amb substantius acabats en -gènesi o -genèsia (del mot grec génesis, ‘generació’): abiogenètic, de abiogènesi; epigenètic, de epigènesi, etc.».

Cal tenir present que també és possible l’adjectiu ontogènic, que deriva del nom ontogènia (veg. les definicions del DEM o del GDLC).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS