Espais del campus de l'Alimentació 

Estil i convencions

Pel que fa a l’ús de majúscules i minúscules en el nom dels edificis i de les dependències que formen part del recinte de Torribera, cal aplicar les recomanacions generals que s’estableixen en el CUB per a casos paral·lels: els genèrics s’escriuen amb minúscula i els específics, amb majúscula.

Així, ens referirem als espais següents del campus de l’Alimentació: 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS