síndrome d'arlequí 

Ciències de la vida i la salut

Dins l’entrada ictiosi del DEM trobem la subentrada ictiosi congènita greu, que també rep altres noms recollits en aquesta subentrada: fetus arlequí, descamació o exfoliació laminar del nadó, ictiosi congènita fetal o congènita tipus Riecke I i queratoma maligne. A la Wikipedia hi ha l’entrada harlequin syndrome, que fa referència al mateix. A la mateixa Wikipedia esmenten altres denominacions possibles, com ara: harlequin ichthyosis, ichthyosis congenita, or keratosis diffusa fetalis. Segurament en qualsevol de les dues llengües podríem trobar encara més possiblitats denominatives documentades. La denominació síndrome d’arlequí és una denominació possible, si bé molt poc documentada. D’acord amb el context de la consulta, però, és més apropiada aquesta denominació que no pas de la de fetus arlequí, ja que es pot presentar en un nounat.

Ara bé, si observem tots els noms de síndromes que apareixen al DEM, veurem que els noms (no gaire abundants) en què el modificador de síndrome és un sintagma que evoca una similitud amb l’aspecte que presenta la persona que la pateix, aquest sintagma va precedit sempre d’article definit: síndrome del crani de trèvol, síndrome del crit de gat, síndrome dels homes de vidre, síndrome de l’infant apallissat, síndrome de l’infant Michelin, síndrome de l’infant pengim-penjam, etc. Per tant, sembla que seria preferible dir síndrome de l’arlequí.

Context

NOUNAT. Manifestacions cutànies secundàries a inestabilitat circulatòria general
Acrocianosi
Cutis marmorata
Síndrome d’arlequí de l’arlequí

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS