fasciectomia o fasciotomia? 

Ciències de la vida i la salut

Cal tenir en compte que hi ha dues formes sufixades possibles, tal com podem veure en aquestes dues entrades del GDLC:

 -tomia: Forma sufixada del mot grec tomḗ, que significa "tall, secció’. Ex.: craneotomia.

-ectomia:  Forma sufixada del mot grec ektomḗ, que significa "ablació, extirpació’. Ex.: nefrectomia, gastrectomia.

Per tant, una fasciectomia, tal com està definida al DEM, és la resecció total o parcial d’una fàscia, mentre que una fasciotomia és la secció quirúrgica d’una fàscia.  

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS