experimental? (substantiu) 

Altres

No és una forma gaire documentada, però s’ha trobat algun text especialitzat en audiovisuals que parla de l’experimental com d’un model audiovisual, de la mateixa manera que ho és el documental. Des d’un punt de vista estrictament lingüístic, la denominació no presenta cap problema, ja que es tracta de la substantivació d’un adjectiu acabat en -al, com ho són els substantius audiovisual o documental.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS