amb aprofitament 

Gramàtica

La locució amb aprofitament indica progressió en la realització d’una cosa:

seguir un curs amb aprofitament

participar en un taller amb aprofitament

cursar un postgrau amb aprofitament

superar un període de pràctiques amb aprofitament

No és possible, en canvi, aplicar-la a proves, exàmens o controls, atès que aquests són precisament els mecanismes per mesurar el progrés, i per tant l’aprofitament, d’una determinada acció. Si el que es vol és destacar que una determinada avaluació s’ha superat amb escreix, convé trobar altres solucions:

superar les proves previstes amb aprofitament

superar les proves previstes amb nota 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS