sacs evertits? 

Altres

Tant en català com en anglès reben el nom de sac determinades estructures anatòmiques la forma de les quals recorda un sac. Dins l’entrada sac del DEM hi ha una llista llarga d’elements anatòmics que reben aquesta denominació. Pel que fa a l’ús d’evertir i eversió, veg. la fitxa 1656 (evertir).

Context

La tècnica que s’ha escollit és la dels sacs evertits de Wilson i Wiseman (1954), molt utilitzada per a l’estudi del transport de no electròlits a través de l’epiteli intestinal.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS