claro pulmonar? 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió castellana claro pulmonar fa referència al soroll normal d’una percussió exploratòria del pulmó. Sembla que és una forma reduïda de sonido claro pulmonar que podem trobar en diversos textos mèdics. En una entrada del Cercaterm, però, es recull el terme català so clar, amb el sinònim so pulmonar, i amb la mateixa proposta per al castellà (sonido claro i sonido pulmonar). 

Clínica>

So distintament perceptible, no acompanyat de sorolls que el facin sord o confús, que s’obté en percudir els òrgans alveolars.

Així, doncs, sembla que les denominacions so clar, so pulmonar i so clar pulmonar són formes sinònimes, tot i que aquesta darrera no estigui explícitament recollida en cap obra. La forma reduïda catalana clar pulmonar, tot i que està poc documentada, es pot justificar per raons d’economia lingüística, com tantes altres reduccions que es fan quan el context ho permet o, fins i tot, ho fa aconsellable per evitar redundàncies.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS