braquitip 

Ciències de la vida i la salut

El terme braquitip fa referència a un determinat biotip (conjunt de característiques constitucionals corporals, biològiques i psicològiques de cada individu o morfologia). És un terme procedent de la classificació proposada per Viola de Bologna, que dividia els individus en tres tipus bàsics: longilini o longitip, normolini o normotip, i brevilini o braquitip.

Al DEM només trobem documentats els termes: longilini, brevilini i normotip. Però tenen entrades les formes prefixades braqui- (’curt’), longi- (’llarg’) i normo- (’normal’). Per tant, és perfectament possible construir els termes braquitip, longitip i normolini.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS