àbaton 

Altres

Trobem la forma Àbaton (amb majúscula inicial) en una traduccuió del llibre Qüestions naturals de Sèneca (ed. Bernat Metge), que sembla que és el nom d’una roca que només podien trepitjar els sacerdots. En altres documents, però, s’anomena àbaton al recinte o construcció del temple d’Asclepi reservat al guariment dels malalts. En trobem informació en català en el blog Varia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS