tomacular o tomaculós? 

Ciències de la vida i la salut

És tracta d’adjectius derivats del substantiu tomacle, que trobem definit al DEM:

tomacle m

[llat, tomaculum salsitxa, botifarra]

Engruiximent mielínic dels nervis perifèrics, característic de la neuropatia hereditària per vulnerabilitat excessiva a la pressió.  

Al DEM trobem el terme neuropatia tomaculosa com a sinònim de neuropatia hereditària per vulnerabilitat excessiva a la pressió. Però a Internet es documenten igualment totes dues formes: neuropatia tomaculosa i neuropatia tomacular

La forma tomacular està formada per analogia amb formacions cultes del tipus corpuscle > corpuscular, fol·licle > fol·licular, tentacle > tentacular. La forma tomaculós, en canvi, està formada amb el sufix adjectival -ós, que també s’aplica a alguns d’aquests cultismes acabats en -cle o -cula (si són femenins), com ara miracle > miraculós, màcula > macular o maculós, vesícula > vesicular o vesiculós.

Així, doncs, podem dir que totes dues formes són correctes, però que, malgrat el terme neuropatia tomaculosa del DEM, sembla que la tendència general d’aquests mots cultes acabalts en -cle, especialment dins del llenguatge d’especialitat, és fer l’adjectiu amb la terminació culta -cular.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS