avaluació per parells? 

Informàtica i Internet

L’expressió avaluació per parells és un calc del castellà evaluación por pares, on aquest pares té el significat d’igual, tal com es pot comprovar en la primera accepció del DRAE: « Igual o semejante totalmente». En català, el mot parell pot tenir aquest significat únicament quan fa referència a dos, tal com es recull al DIEC: «Parlant de dos, igual o semblant. Són ànimes parelles.». Però si en aquesta avaluació hi poden intervenir més de dos, valdrà més recórrer a altres expressions. En el cas que es tracti de revisió d’experts (com es fa, per exemple, en l’avaluació d’articles per a revistes científiques), la forma normalitzada és avaluació d’experts o revisió d’experts, tal com es pot veure al Cercaterm o a la Neoloteca:

Revisió d’un article, una publicació, un projecte, etc., que porten a terme experts en la matèria de què tracta per avaluar-ne la qualitat i la idoneïtat.

A L’Enciclopèdia.cat es proposa la denominació revisió paritària, amb una definició en què es posa èmfasi en el fet que les persones que avaluen i les avaluades són de la mateixa especialitat:

Sistema de revisió de la qualitat científica d’un article o projecte de recerca que és realitzada per persones que treballen en la mateixa especialitat de l’article o projecte que s’avalua.

Si la revisió no és d’experts, sinó entre, posem per cas, alumnes d’una classe, proposem la forma avaluació entre iguals, per paral·lelisme amb el terme tutoria entre iguals, recollit en el Diccionari d’educació (Termcat):

Orientació psicopedagògica > Tutoria>

Tutoria duta a terme per un alumne, que adopta el rol de tutor, a un altre alumne, que adopta el rol de tutoritzat, amb l’objectiu d’ajudar-lo en el procés d’orientació psicopedagògica.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS