no VIH? 

Ciències de la vida i la salut

Probablement per influència de l’anglès s’està estenent aquest tipus d’estructura sintàctica fins ara força estranya en català (i en altres llengües romàniques). Així, trobem expressions com ara població no VIH, problemes no VIH, pacients immunodeprimits no VIH, malalties infeccioses no VIH, etc. És una fórmula d’economia lingüística que estalvia haver de fer una perífrasi més llarga, com ara població no infectada pel VIH, problemes no provocats pel VIH, pacients immunodeprimits no infectats pel VIH, malalties infeccioses no produïdes pel VIH, etc.

Al Cercaterm hi ha una única fitxa amb un terme d’estructura similar: enterovirus no-poliovirus. En aquesta proposta del Cercaterm, s’entén que el conjunt no-VIH funciona com un modificador compost per la preposició no- i un nom, cosa que implica que cal escriure-ho amb guionet, d’acord amb la norma sobre el guionet (com fem amb no-violència, no-alineament, etc.). Per tant, tot i que no se sol trobar escrit amb guionet, si cal donar per bones aquestes construccions, sembla que la forma correcta seria no-VIH.

Ara bé, seria recomanable no abusar d’aquestes construccions, que queden molt forçades en català o en castellà, i optar, quan sigui possible, per les fórmules més llargues però sintàctitcament més naturals.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS