nedar o nadar? 

Gramàtica

Totes dues són correctes. La forma nadar és una variant de nedar, que ja es va recollir a la primera edició del DIEC.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS