grid computing? 

Informàtica i Internet

D’acord amb la definició que es dóna a la Wikipedia per a grid computing, cal no confondre aquest terme amb altres de relacionats, com ara distributed system o distributed computing, cluster computingparallel computing.

Grid computing is the collection of computer resources from multiple locations to reach a common goal. The grid can be thought of as a distributed system with non-interactive workloads that involve a large number of files. What distinguishes grid computing from conventional high performance computing systems such as cluster computing is that grids tend to be more loosely coupled, heterogeneous, and geographically dispersed.[1] Although a single grid can be dedicated to a particular application, commonly a grid is used for a variety of purposes. [...] Grids are a form of distributed computing whereby a “super virtual computer” is composed of many networked loosely coupled computers acting together to perform large tasks. For certain applications, “distributed” or “grid” computing, can be seen as a special type of parallel computing that relies on complete computers (with onboard CPUs, storage, power supplies, network interfaces, etc.) connected to a network (private, public or the Internet) by a conventional network interface, such as Ethernet. This is in contrast to the traditional notion of a supercomputer, which has many processors connected by a local high-speed computer bus.

La Viquipèdia recull els equivalents catalans graella de càlcul i computació per núvols. Aquests termes, especialment el primer, es troben força documentats en textos publicats per l’IEC, per la Generalitat de Catalunya, etc.

En la definició de la Viquipèdia es posa també de manifest que el terme computació distribuïda (distributed computing) és un concepte hiperònim, és a dir, que és més general que graella de càlcul

La graella de càlcul (en anglès grid computing) o computació per núvols és una tecnologia innovadora que permet utilitzar de forma coordinada tot tipus de recursos (entre ells còmput, emmagatzematge i aplicacions específiques) que no estan subjectes a un control centralitzat. En aquest sentit és una nova forma de computació distribuïda, en la qual els recursos poden ser heterogenis (diferents arquitectures, supercomputadores, clústers...) i es troben connectats mitjançant xarxes d’àrea extensa (per exemple Internet). Desenvolupat en àmbits científics a principis de l’any 1990, la seva entrada al mercat comercial seguint la idea de l’anomenada Utility computing suposa una gran revolució.

Cal tenir present que la forma graella de càlcul també té entrada a la Gran Enciclopèdia Catalana:

graella de càlcul

Grup d’ordinadors, destinats a efectuar càlculs de gran complexitat, que s’interconnecten a través d’internet. També és coneguda pel nom anglès grid.

Altres llengües romàniques han optat per solucions similars a la proposta en català. En francès, per exemple, s’usen les denominacions grill informatiqueinformatique en grille, que documentem a la Wikipedia i al Grand dictionnaire terminologique. En portuguès, a la Wikipedia, trobem les formes computação em grade, computação em grelha, grelha de cálculo.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS