simulació en branques? 

Pedagogia i ensenyament

Aquesta expressió és una traducció de l’anglès branching simulation, que és un mètode aplicat a l’aprenentatge. No és un terme gaire consolidat, ja que Google només comptabilitza unes 359 ocurrències de l’expressió en anglès. En català no hi pràcticament cap proposta de traducció. En castellà trobem documentada la proposta simulación ramificada, que es podria adaptar al català (simulació ramificada) per substituir l’expressió simulació en branques, sintàcticament més forçada.

Context

Una simulació en branques ramificada pot ser una gran eina d’aprenentatge.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS