realia? 

Lingüística

Es tracta d’un llatinisme que literalment vol dir ‘les coses reals’ i que, en determinats contextos, fa referència a un concepte proper al del xenisme, tal com es pot veure en aquesta definició de la Wikipedia en castellà:

La palabra realia deriva del latín medieval y significa las "[cosas] reales". Sin embargo los realia en ciencia de la traducción son palabras que denotan objetos, conceptos y fenómenos típicos exclusivamente de una determinada cultura. Por este motivo no poseen corespondencias precisas en otras culturas. En una lengua existen palabras que carecen de una traducción precisa en otra/s cultura/s y requieren al traductor actitudes diversas según el contexto y la situación en el cual se encuentran.

En el llibre Los caminos de la lengua: estudios en homenaje a Enrique Alcaraz Varó també hi ha una definició i una classificació dels realia. I el la pàgina web Logos hi ha una explicació molt clara de com ha sorgit el terme realia en el mot de la traductologia, que sembla que va ser creat pels estudiosos bulgars Serguei Vlahov i Sider Florin, que l’any 1980 van publicar un llibre dedicat a les expressions intraduïbles.

 

Context

Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris gramaticals, metricoestilístics i de realia dels textos.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS