issue networks 

Dret i ciències socials

Aquest terme apareix freqüentment associat a un grup de termes de traducció força vacil·lant o que s’utilitzen molt sovint en la forma anglesa. Es tracta del grup de termes següent: policy networks, issue networks i policy communities. A continuació es mostren algunes de les traduccions al castellà i al francès que s’han pogut documentar a Internet per a alguns d’aquests termes (no s’ha trobat cap proposta per al català):

issue networks: (es) redes de problemas, redes de asuntos, redes temáticas, redes organizadas por temas, entramados de temas, etc.; (fr) réseaux thématiques, réseau de projet.

policy communities: (es) comunidades de políticas, comunidades de política, comunidades políticas, comunidades de políticas públicas, comunidades de política pública, comunidades normativas, etc., (fr) communautés de politique publique.

policy networks: (es)redes de política pública o de acción pública

De tota la documentació trobada ens ha semblat rellevant la informació continguda en l’article "Redes de políticas públicas: una visión general", de E. H. Klijn, traduït al castellà per Mariángela Petrizzo. Aquest article conté una nota de la traductora sobre la traducció d’aquests termes, i alguns altres, al castellà. En aquesta nota hi ha la llista de correspondències següent:

policy network: red de políticas públicas
issue network: red temática
issue public: tema público
policy community: comunidad de políticas públicas

L’article també és interessant perquè ajuda a aclarir cadascun d’aquests conceptes.

D’acord amb la proposta feta en aquest article per al castellà, es poden proposar les equivalències catalanes següents:

policy network: xarxa de polítiques públiques
issue network: xarxa temàtica
issue public: tema públic
policy community: comunitat de polítiques públiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS