sistemes empotrats? 

Informàtica i Internet

D’acord amb el Termcat, les formes catalanes corresponents a l’anglesa embedded system (sistema empotrado, en castellà) són sistema encastat i sistema incrustat. A més, el Termcat considera que sistema encastat és la forma principal, i es documenta a bastament en fonts fiables. No es pot utilitzar sistema empotrat perquè aquest adjectiu és una interferència del castellà.

Context
1. Introducció

Que és un sistema empotrat encastat? Esquema general d’un sistema encastat i distribuït. Conceptes bàsics. Fiabilitat i Seguretat.

Assignatura Sistemes Encastats i Ubicus del màster d’Enginyeria Informàtica de la UPC: http://www.fib.upc.edu/fib/masters/mei/assignatures/SEU-MEI.htm

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS