Fossil-Lagerstätten? 

Ciències de la terra

El mot alemany Lagerstätte (en pl. Lagerstätten) és el nom que reben en anglès els jaciments de fòssils especialment rics, com es pot veure en la Wikipedia. En alemany, però, el mot Lagerstätte només vol dir jaciment o dipòsit (mineral, si no es diu el contrari), per la qual cosa l’equivalent alemany de jaciment fossilífer és Fossillagerstaätte o Fossil-lagerstätte.

En el Cercaterm trobem algunes entrades que contenen el mot alemany Lagerstätte i sempre correspon al mot català jaciment: jaciment hidrotermal (hydrothermale Lagerstätte), jaciment geotèrmic (geothermische Lagerstätte) i jaciment mineral (Lagerstätte). Tot fa pensar, per tant, que en el cas de la paleontologia no ha de ser pas diferent i que el Fossillagerstätten hauria de ser jaciment fòssil.

Però trobem alguns documents en català i en castellà que justifiquen l’ús del germanisme per referir-se a un jaciment especialment ric en restes paleontològiques, tal com podem llegir, per exemple en la Wikipedia en espanyol:

Lagerstätte (en alemán: «yacimiento») es un término que la jerga técnica conserva en la lengua original, para denominar un tipo particular de yacimiento, el Fossillagerstätte o también Fossil-Lagerstätte (en alemán, «yacimiento de fósiles»; en plural Fossillagerstätten). Se usa para designar aquellos yacimientos paleontológicos con una gran riqueza de fósiles —léase información paleobiológica—, bien por su abundancia, o bien por su estado de conservación.

El cas és que la paraula catalana jaciment (o la castellana yacimiento) ja té un cert sentit d’abundància, altrament no en diríem jaciment (paraula que cal tenir en compte que no existeix en anglès). Per aquesta raó, a priori, no sembla que el mot alemany tigui gaire justificació, si no és que els especialistes fan distinció entre jaciments fossilífers amb una quantitat moderada de restes i jaciments amb una gran abundància de restes (o Lagerstätten). Si es tracta, doncs, d’un terme especialitzat, necessari per distingir un jaciment qualsevol d’un de molt més ric, caldria a més precisar a partir de quin moment un jaciment passa a ser un lagerstätte. Altrament, caldrà concloure que el mot germànic no és més que un sinònim de jaciment, usat per influència de l’anglès.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS