performance? 

Belles arts

Tal com recull la Neoloteca del Termcat, el manlleu anglès performance s’ha normalitzat sense adaptació gràfica (cosa que s’indica amb l’abreviatura en entre clàudators):

 

Manifestació artística de caràcter multidisciplinari en què l’autor, present físicament o no, busca impressionar vivament el públic, desenvolupada especialment a partir del final dels anys cinquanta del segle xx.

El plural de performance és performances tant si s’entén com a plural regular català, com si s’entén com a plural format en anglès. Sobre la pronúncia, no hi ha cap indicació explícita, però la marca [en] és un advertiment que el mot no està adaptat gràficament al català d’acord amb la pronúncia habitual (ni en singular, ni en plural, és clar).  

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS