parafilm? 

Altres

Parafilm és una marca registrada de Bemis Company i de Pechiney Plastic Packaging Company, empreses dels Estats Units. Es tracta d’una làmina semitransparent, flexible i feta de poliolefina i parafina. S’utilitza en els àmbits de la indústria, la medicina i la química, entre d’altres, i serveix per segellar recipients i evitar que s’evaporin, que es contaminin o que vessin.

Parafilm està molt estès als laboratoris i és probablement l’únic producte d’aquestes característiques que hi ha al mercat, per la qual cosa no podem dir que el nom parafilm actuï com a genèric per designar productes de característiques similars. No obstant això, els parlants s’hi refereixen com si es tractés d’un nom comú; el fet que sigui un nom format a partir del prefixoide para- (de parafina) i film, contribueix a fer-lo gairebé descriptiu. Per aquest motiu, tot i que els noms comercials s’han d’escriure amb majúscula inicial, en molts contextos això pot ser poc natural. En aquest sentit parafilm es podria equiparar a uralita o aspirina, noms comercials que tenen entrada als diccionaris catalans i que hi són tractats com a noms comuns.  

Context

Pipeta automàtica, punta i tros de parafilm per dipositar la gota de sang.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS