fármacs estalviadors de GLC? 

Altres

L’expressió fàrmac (o similar) estalviador de x apareix en diversos articles del DEM (vegeu l’edició de l’IEC, que permet la consulta a l’interior dels articles). En les entrades amilorina, hiperpotassèmia i paràlisi periòdica familiar hiperpotassèmica apareix el terme diurètic estalviador de potassi. Aquest terme, en anglès és potassium-sparing diuretic i en castellà, diurético ahorrador de potasio.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS