emfasitzar? 

Gramàtica

La forma verbal correcta és emfatitzar, tal com es pot veure al DIEC.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS