finestra d'oportunitat 

Altres

L’expressió finestra d’oportunitat és un calc de l’anglès window of opportunity. El mot anglès window té, entre altres, el sentit de ’període’ o ’interval’. Fixem-nos en la definició del Webster, per exemple, on a l’accepció 8 es diu el següent:

a: an interval of time within which a rocket or spacecraft must be launched to accomplish a particular mission
b: an interval of time during which certain conditions or an opportunity exists of vulnerability>

Quant al significat específic de l’expressió window of opportunity, trobem la definició següent, extreta del Business Dictionary :

A short period of time during which an opportunity must be acted on or missed.

En el forum de WordReference es diu que sovint s’utilitza simplement window per referir-se a window of opportunity:

 

I believe "window of opportunity" is fairly recent in the English language. It is now so familiar that often we just say "window." I wonder if it’s okay in Spanish to use "ventana" in this sense and be understood, as in, e.g., "...the ten-year revolutionary window of the 1980s [between Somoza and Chamorro in Nicaragua]...

El mot català finestra no té aquest sentit temporal i, sense tenir l’anglès com a referència, seria difícil d’entendre una frase com l’esmentada ara mateix si traduíssim window per finestra (o per ventana, en castellà).

En les obres lexicogràfiques o terminològiques de referència per al català únicament hem trobat el terme d’astronomia finestra de llançament on finestra té aquest sentit temporal. Val a dir que aquest terme és un calc de l’anglès launch window. L’ús molt freqüent des del món dels negocis de l’expressió window of opportunity ha fet que el calc finestra d’oportunitat o ventana de oportunidad, s’hagin estès ràpidament en català i castellà respectivament. Malgrat tot, però, i atès que el mot finestra per al català o ventana per al castellà, no tenen aquest sentit temporal, és preferible evitar-ne aquests usos. Segurament ja és massa tard per modificar un terme com finestra de llançament, que ja fa molts anys que està implantat en el camp de l’astronomia i que recullen els diccionaris de llengua general, però això no hauria de servir d’excusa per permetre l’ús indiscriminat de finestra en el sentit temporal, ja que és impropi.

En aquest sentit, Navarro, en el seu Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, diu el següent: "window Por motivos de precisión y claridad, evítese en español el uso metafórico de ’ventana’ en el sentido de margen o intervalo, cada vez más frecuente en inglés." "therapeutic window Por motivos de precisión y claridad, evítese en español la expresión ’ventana terapéutica’ para referirse a la diferencia entre la concentración mínima eficaz de un fármaco y su concentración mínima tóxica, que és preferible llamar margen terapéutico, intervalo terapéutico o margen de seguridad de un medicamento."

Per tant, seria preferible substituir l’expressió finestra d’oportunitat per altres expressions segons el context, com ara: oportunitat, oportunitats, moment oportú, etc.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a reimpr. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS