&c. per abreujar etcètera? 

Estil i convencions

Tal com recullen Pujol i Solà en l’Ortotipografia (1995, 259-260): «El signe & és una lligadura: les dues lletres que formen la conjunció copulativa llatina et ’i’ unides en un mateix traç [...]. Els anglesos l’anomenen ampersand [...]. En l’actualitat entre nosaltres només s’utlitza en els noms de firmes comercials, i per això els tipògrafs l’anomenen "i comercial". Abans també s’utilitzava en l’abreviatura &c. ’etc.’, però aquest ús és ara obsolet.»

Convé, doncs, optar per la forma abreujada etc.
 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS