sols cotxes? 

Gramàtica

Els adverbis sols, solament i només són sinònims, d’acord amb les informacions que podem obtenir del DIEC:

només adv. [LC] Solament.

sols adv. [LC] Solament. -Sols té un abric? -Ni tan sols això. De tota la colla, tan sols n’han vingut quatre.

solament   adv. [LC] No més de, tot just. Solament té quatre anys.
adv. [LC] No altre que. El motiu d’aquella trucada fou solament felicitar-lo.
adv. [LC] Únicament 2. Digues solament una paraula i t’ho donaré.

No obstant això, hi ha contextos en què és més probable l’aparició d’una o altra forma. Per exemple, l’adverbi sols és molt probable en el context ni tan sols, en canvi, solament és més habitual que sols en no solament. En alguns casos, la influència del castellà solo pot provocar un ús abusiu de l’adverbi sols, en detriment de només, que és la forma més corrent. En l’Ésadir s’aconsella no abusar-ne.

En el cas de sols cotxes, tot i que l’expressió no és incorrecta, seria preferible l’ús de només. Pot ser que qüestions d’espai hagin influït també en la tria.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS