d'aquesta universitat, d'aquesta Universitat? 

Estil i convencions

Pel que fa a l’ús de majúscules i minúscules en noms que fan referència a institucions, establiments o entitats, cal aplicar les recomanacions que s’estableixen en el CUB per a aquests casos. En el cas que aquests noms estiguin abreujats, cal seguir les recomanacions del punt Institucions, establiments i entitats: noms abreujats:

l’Administració (per l’Administració pública)
l’Estat (per l’Estat espanyol)
la Universitat (per la Universitat de Barcelona)
la nostra Universitat (per la Universitat de Barcelona)
els Serveis (pels Serveis Lingüístics)

Així, doncs, escriurem «... la Vicerectora de Política Internacional d’aquesta Universitat...»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS