monocapa autoensamblada (SAM)? 

Química

La sigla SAM correspon a l’expressió anglesa self-assembled monolayer, que en català hauria de ser monocapa autoassemblada, que és una expressió ben documentada i lingüísticament correcta.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS