rooming in 

Ciències de la vida i la salut

El rooming-in és la modalitat d’estada hospitalària en què el nadó s’està a l’habitació amb la mare durant tot el dia, enlloc d’estar a la sala de nadons (nursery). A Internet es troben alguns documents en castellà que proposen les expressions alojamiento conjunto o internación conjunta com a equivalents del rooming-in. Per al català es pot trobar dos documents rellevants que parlen de l’estada conjunta del nadó amb la seva mare o de l’estada del nadó amb la mare a l’habitació. La forma estada conjunta sembla més adequada que no pas allotjament (que té una connotació més hotelera) o que internació o internament (que tenen una connotació més psiquiàtrica). Malgrat tot, aquestes expressions presenten l’inconvenient de ser molt llargues (sobretot si es compara amb la brevetat de rooming-in), i semblen més una definció que no pas una unitat terminològica. La forma cohabitació que es proposa en el context de la consulta té l’avantatge de la brevetat, a més de ser una expressió entenedora i documentada a Internet per al castellà i per al francès (cohabitation).

Context

Trasllat del nounat a terme i sa
Rooming In o cohabitació

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS