voltametria cíclica o voltamperometria cíclica? 

Química

En el diccionari de Joan Estelrich Tècniques instrumentals trobem els termes voltametria i voltamperometria com a sinònims i es decanta per voltamperometria. Per això també hi trobem l’entrada voltamperometria cíclica, que correspon al terme anglès cyclic voltammetry. També a la Wikipedia l’entrada anglesa cyclic voltammetry està associada a l’entrada francesa voltampérométrie cyclique. Per tant, sembla clar que són formes sinònimes i que hi ha llengües que prefereixen una forma i llengües que en prefereixen una altra. 

En el cas del català, les obres de referència opten per voltamperometria cíclica. És el cas de l’obra Anàlisi química quantitativa (de Daniel C. Harris) i el Compendi de nomenclatura de química analítica (IUPAC).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS