classificador naïf Bayes? 

Matemàtiques

Es tracta d’un classificador probabilístic basat en el teorema de Bayes. El trobem ben documentat a la Wikipedia per a l’anglès, el francès i el castellà:

en naive Bayes classifier

fr classification naïve bayésienne

es clasificador bayesiano ingenuo

Les formes documentades en català són classificador bayesià ingenu i classificador ingenu de Bayes. Qualsevol de les dues expressions és lingüísticament correcta i apareixen en un nombre similar de documents. La fórmula classificador naïf de Bayes no es troba documentada, encara que també sembla acceptable.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS