bootstrap? 

Matemàtiques

El terme bootstrap ha estat normalitzat en català amb la forma anglesa, sense adaptar, tal com reflecteix l’entrada de la Neoloteca:

<Matemàtiques > Estadística>

Tècnica utilitzada per a determinar la variabilitat i el biaix d’un estimador mitjançant l’extracció repetida de mostres aleatòries amb reemplaçament a partir de les observacions de què es disposa.

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS