endoluminal o intraluminal? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu intraluminal és un compost format per un prefix llatí, intra-, i el mot culte d’origen llatí lumen. En la formació de compostos amb elements cultes es prefereix la composició homogènia, en què tots dos components tenen origen en la mateixa llengua (en aquesta cas el llatí). L’adjectiu endoluminal, en canvi, està format per endo-, que és un prefix grec i el mot culte llatí lumen, cosa que dóna un compost heterogeni.

A més, cal tenir present que la forma més documentada en català, castellà o anglès és intraluminal. En anglès, l’única forma documentada als diccionaris és intraluminal. En català, intraluminal és l’única forma documentada al GDLC, al DEM i al Cercaterm. En castellà, s’ha trobat documentada la forma endoluminal com a sinònim de intraluminal en el Diccionario de términos médicos de la RANM: 

Nota: Cal tenir en compte, però, que l’anglès fa un ús de l’adjectiu intraluminal que podria considerar-se abusiu en altres llengües. En aquest sentit, cal tenir en compte el que diu Navarro en el Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3.ª edición):

En mi opinión, la traducción más acertada para estos endovascular stents o intraluminal stents (generalmente conocidos como stents a secas) es endoprótesis vascular o prótesis intravascular, si bien otras traducciones propuestas (como ‘malla intravascular’, ‘resorte intravascular’, ‘tutor intravascular’, ‘tubo expansible’ o ‘implante intravascular’) son también mejores que los anglicismos *stent* y *estén*. ● coronary stent o intracoronary stent (endoprótesis coronaria, prótesis intracoronaria), drug-eluting stent (endoprótesis farmacoactiva), in-stent restenosis (reestenosis de la endoprótesis).

O les equivalències que ofereix el Grand dictionnaire terminologique per als termes següents:

 intraluminal digestion => digestion intestinale

 intraluminal => intracavitaire

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS