Li vaig dir a la Maria? 

Gramàtica

A «Li vaig dir a la Maria», la forma correcta del pronom és li ho, (o l’hi, si es vol reproduir el registre col·loquial), perquè és necessari que a l’oració hi aparegui el pronom de complement directe. Per a més informació sobre la combinació de pronoms, vegeu el criteri Quan el complement indirecte és singular del CUB, on hi diu que és preferible no fer servir la combinació l’hi en lloc de les combinacions la hi i li ho.

A la frase «Li ho vaig dir a la Maria» hi ha un pleonasme, perquè el pronom li substitueix a la Maria, que és un element que també apareix a l’oració; però es tracta d’un cas de pleonasme correcte i optatiu, tal com s’explica en l’article «Pleonasmes amb el pronom li» d’Albert Pla Nualart. Per tant, tan correcte és dir «Li ho vaig dir a la Maria» (amb pleonasme) com «Ho vaig dir a la Maria» (sense pleonasme).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS