teorema de Stokes o d'Stokes? 

Estil i convencions

D’acord amb el criteri «L’apostrofació d’un grup consonàntic inicial (s + consonant o f + consonant)» del CUB, la preposició de no s’apostrofa en aquests casos: teorema de Stokes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS