granges de projectes? 

Altres

És una expressió poc documentada tant en català com en altres llengües. En canvi, trobem més documentada l’expressió viver de projectes, tant en català com en castellà (vivero de proyectos). Això no vol dir que l’expressió granja de projectes sigui incorrecta. De fet, es tracta en tots dos casos d’expressions amb nous significats adquirits per la via de la metaforització. Tampoc es pot afirmar rotundament que una granja de projectes sigui el mateix que un viver de projectes, perquè els contextos no permeten veure clarament si es tracta de la mateixa idea.

Context

Aprendre a analitzar l’entorn a la recerca de projectes i assistir a la creació de granges de projectes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS