llei d'escombrat? 

Física

Aquest terme és un calc de l’anglès scanning law, que trobem definit en el llibre Astrometry of fundamental catalogues: «Finally, to cover the whole sky the telescope rotation axis is steadily reoriented by the adopted program of attitude control known as the scanning law.»

En català, la forma més documentada és llei d’escaneig (juntament amb altres variants menys adequades lingüísticament, com ara llei d’escanejat). La forma llei d’escombratge (o d’escombrat) estan menys documentades.

Context

Llei d’escombrat d’escaneig de Gaia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS