imatges TC o de TC? 

Gramàtica

Cal tenir present que les sigles són una forma abreujada que funciona tal com ho faria el sintagma que representa. Per tant, convé no deixar-se els elements gramaticals (articles, preposicions, etc.) que corresponguin en cada context. 

En alguns contextos, potser per influència de la sintaxi anglesa, l’ús de sigles propicia formacions apositives que són estranyes en català i no permeten expressar clarament les relacions entre els elements que les componen. Així, en expressions com ara «Imatges TC de tòrax i pelvis» segurament es vol dir «Imatges de tòxax i pelvis obtingudes per TC», on TC és la sigla de tomografia computada; o bé en la frase «Necessitat d’utilitzar paràmetres específics per a exàmens TC amb pacients pediàtrics en funció de l’edat» seria preferible dir «Necessitat d’utilitzar paràmetres específics per a exàmens mitjançant TC amb pacients pediàtrics en funció de l’edat».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS