SprayWatch? 

Física

D’acord amb es informacions obtingudes d’Internet, sembla que SprayWatch fa referència a un programa informàtic que permet fer un seguiment de qualsevol activitat.

Context

Equipament a escala industrial de projecció tèrmica per plasma atmosfèric (APS), alta velocitat (HVOF), flama (FS) i arc elèctric, així com equip de monitoratge en línia de les partícules en vol (SprayWatch).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS