data science, data scientist? 

Matemàtiques

L’anomenada data science fa referència a l’estudi de l’extracció de coneixement a partir de grans quantitats de dades. En català es troba generalment traduït per ciència de dades, tot i que semblaria més correcte dir-ne ciència de les dades (com fan amb francès, science des données). L’estudiós que s’hi dedica s’anomena data scientist en anglès, scientifique des données en francès i científic de dades en català —en aquest cas, sembla menys necessari l’article davant de dades.

D’acord amb la informació extreta de la Wikipedia, sembla que és un concepte que ha evolucionat a partir del d’estadística:

«On 10 November 1998, C.F. Jeff Wu gave his inaugural lecture entitled "Statistics = Data Science?" in honor of his appointment to the H. C. Carver Collegiate Professorship in Statistics at the University of Michigan.[5] In this lecture, he first focused on the identity of statistics in science. He then characterized statistical work as data collection, data modeling and analysis, and problem solving and decision making. In conclusion, he proposed that statistics be renamed data science and statisticians data scientists.»

En aquest context sembla clar que la forma catalana més adequada per referir-se a la ciència és ciència de les dades (amb l’article). En canvi, el nom del científic, probablement perquè ja s’entén que treballa amb dades però no pas amb totes les dades possibles, és més fàcilment entenedor sense l’article: científic de dades.

Per al castellà trobem uns resultats similars al català: ciencia de datos i científico de datos, tot i que també sembla preferible ciencia de los datos, encara que estigui menys documentada.

Context

Data Science & Big Data Ciència de les dades i dades massives

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS