morbilitat? 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta en català és morbiditat, tal com es recull al DIEC i a moltes altres obres de referència:

morbiditat

f. [MD] Estat de malaltia.
f. [MD] Quantitat de persones d’un grup o d’una població que són afectades per una certa malaltia.
f. [MD] Estudi dels efectes d’una malaltia en una població.

La forma morbilitat no està acceptada en català. Segurament es tracta d’un calc del castellà morbilidad. És una forma que deu haver estat generada per analogia amb mortalidad, ja que etimològicament no s’explica el canvi de b (del ll. morbidus) per l

Context

Demografia i epidemiologia. Mortalitat i morbilitat. morbiditat

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS