imprompta genòmica? 

Ciències de la vida i la salut

La forma catalana correcta, recollida a la GEC, és empremta genòmica («Mecanisme epigenètic de regulació de la transcripció de l’ADN que restringeix l’expressió d’un gen en funció de si ha estat heretat del progenitor masculí o del femení.»).

 

Context

Cromosomopaties autosòmiques. Tipus d’anomalies: numèriques, estructurals i disomies. Nomenclatura. El fenomen de la imprompta empremta genòmica. Epidemiologia.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS