replicat? 

Química

En el context de la química analítica, la forma anglesa replicate generalment es tradueix per repetició o repetir, segons el cas (replicate value > valor repetit; replicate sample > mostra repetida). És la proposta que trobem recollida al llibre Compendi de nomenclatura de química analítica de la IUPAC en la traducció catalana de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

En català, la forma nominal replicat és un calc innecessari de l’anglès. La forma nominal catalana derivada del verb replicar és rèplica, però no s’utilitza en el context de la química analítica.

Context
En una anàlisi química, el procediment analític, sempre que sigui possible, es repeteix tres o més vegades (replicats) amb diferents alíquotes de la mostra que s’analitza per tal d’obtenir el resultat més fiable possible i afectat només pels errors aleatoris.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS