Implantació/desimplantació d'optatives 

Altres

Tot i que desimplantació és un derivat possible, en aquest context sembla que el més adequat seria l’ús del parell implantació/extinció. Si més no, aquestes són les expressions que s’usen més freqüentment en textos universitaris, com quan es parla de la implantació dels nous graus i l’extinció de les llicenciatures; de la implantació d’un nou pla d’estudis o l’extinció d’un pla d’estudis; etc.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS