security selection? 

Economia i empresa

El terme anglès security selection es troba traduït al castellà amb les expressions següents: selección de activos, selección de valores i selección de títulos. La més freqüent és selección de activos. En català no se’n troba cap traducció que es pugui assegurar que fa referència al mateix concepte, però es pot proposar selecció d’actius si els especialistes hi estan d’acord.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS